Spoliehame sa na prerušovaný styk

Aj napriek faktu, že podľa výskumov jedna zo štyroch žien otehotnie pri používaní metódy prerušovanej súlože, alebo metódy neplodných dní, mnohé pary stále veria v jej efektívnosť. Čo treba spraviť, ako použitá antikoncepčná metóda nefungovala tak ako ste to čakali? Nečakanému tehotenstvu a obávanému potratu sa môžete vyhnúť aj v takýchto neistých prípadoch pomocou ESCAPELLE alebo POSTINOR-1 ODT tabletky po.

Spoliehame sa na prerušovaný styk

Metódu prerušovanej súlože používajú ľudia pravdepodobne už od čias kedy sa začali po prvý krát serióznejšie zaoberať predchádzaniu nechceného tehotenstva. Princíp je jednoduchý a zrejmý: ak ejakulácia (semeno vychádzajúce z penisu) prebehne mimo vagíny, v takom prípade nedôjde k oplodneniu, takže nehrozí otehotnenie. Avšak skutočnosť je oveľa komplikovanejšia, pretože mužský orgazmus produkuje takzvanú predejakulačnú tekutinu, ktorá môže obsahovať životaschopné spermie aj na začiatku sexu. Navyše táto metóda si vyžaduje extrémne sebaovládanie, ktoré je pre mladšie generácie, ktoré najčastejšie používajú túto metódu, takmer nedosiahnuteľné. Viete si predstaviť, že máte dostatok sebakontroly, aby ste ho vytiahli včas? Je pravdepodobné, že Pearlov index 27% v prípade spoľahlivosti tejto metódy v praxi odzrkadľuje tieto dve okolnosti: prítomnosť predejakulačnej tekutiny a nedostatok sebakontroly. Tento index znázorňuje koľko zo 100 plodných žien používajúcich danú metódu antikoncepcie otehotnie počas jedného roka. Takže podľa štatistík je metóda prerušovaného styku neefektívna vo viac ako štvrtine prípadov, čo je považované za veľmi vysokú neefektívnosť.

Metóda neplodných dní je rovnako nespoľahlivá. Táto metóda je založená na regulácii pohlavného styku v závislosti od jednotlivých fázy menštruačného cyklu. Pearlov index pre túto metódu je 25, čo je tiež extrémne vysoké číslo, nakoľko každá štvrtá žena zo 100 používajúca metódu neplodných dní otehotnie počas prvého roka. Dĺžka ženskej periódy sa značne líši, ale podľa pozorovaní k ovulácii dochádza presne 14 dní pred menštruáciou, takže tretí týždeň v menštruačnom cykle môže byť riskantný s pohľadu otehotnenia. Zároveň je tiež pravdou, že ovulácia sa môže dostaviť spontánne a to kedykoľvek, a tým pádom, metóda neplodných dní nebude bezpečná ani v tomto prípade. Taktiež sa môže stať, že žena s pravidelným menštruačným cyklom zle spočíta dni, alebo má pohlavný styk počas rizikového týždňa bez použitia akejkoľvek ochrany. V týchto prípadoch je doporučené vyhnúť sa obávanému potratu pomocou tabletky po.

Aj napriek nespočetnému množstvu nevýhod, obe metódy ostali veľmi populárne až dodnes. Aj keď vo väčšine prípadov je na vine neochota mužov používať kondómy, ktorá je často primárnym dôvodom, existujú aj iné dôvody, v prípade žien, ktoré nemusia dovoľovať používanie bezpečnejších antikoncepčných metód (napríklad orálnych antikoncepčných tabletiek). Tiež sa často stáva predovšetkým vo vzťahoch na jednu noc, že žiadne iné metódy nie sú dostupné. Akú možnosť majú tie ženy, ktoré sa aj napriek všetkému rozhodli pre metódu prerušovaného styku alebo pre metódu neplodných dní a pomýlili sa vo výpočtoch alebo v prevedení? Nezabudnite, že nechcenému tehotenstvu alebo ešte horšie potratu sa môžete vyhnúť použitím ESCAPELLE alebo POSTINOR-1 ODT tabletky po.

AK VÁM ZLYHALA METÓDA PRERUŠOVANEJ SÚLOŽE/ METÓDA NEPLODNÝCH DNÍ, KLIKNITE SEM

X