O Escapelle a Postinor-1 ODT

ESCAPELLE a POSTINOR sú núdzové antikoncepčné tabletky skladajúce sa z jedinej tabletky, ktorá bezpečne zabraňuje nechcenému alebo náhodnému tehotenstvu počas prvých 72 hodín od nechráneného sexu.

Prečo je Escapelle unikátna?

Núdzová antikoncepcia ESCAPELLE je účinná v zabránení otehotnenia, ak je užitá do 72 hodín (3 dni) po nechránenom pohlavnom styku.
Ak užijete ESCAPELLE, máte 99% istotu, že sa vyhnete neželanému otehotneniu*.
Gedeon Richter, výrobca ESCAPELLE, vyrába túto núdzovú antikoncepčnú tabletku obsahujúcu hormón levenorgestrel pod značkami POSTINOR-1 a ESCAPELLE už viac ako 40 rokov. ESCAPELLE a POSTINOR-1 boli použité už vo viac ako 400 miliónoch prípadov ** bez akéhokoľvek závažného vedľajšieho účinku.

Gedeon Richter je na 1. mieste medzi výrobcami núdzovej antikoncepcie pre americký a európsky trh*** s pôsobením vo viac ako 100 krajinách.

ESCAPELLE aj POSTINOR-1 ODT obsahujú iba jeden druh hormónu s názvom levenorgestrel, ktorý zabraňuje neželanému otehotneniu ešte pred jeho začatím.

ESCAPELLE

POSTINOR-1 ODT (orodispergovateľná tableta)

Na našom trhu existujú dva typy lieku Levonorgestrel, ktorého balenie obsahuje núdzové antikoncepčné tabletky. Oba typy obsahujú ten istý druh hormónu, nazývaný levonorgestrel, ktorý sa nachádza v mnohých antikoncepčných tabletkách určených na dlhodobé užívanie, v rovnakom množstve. Líšia sa len svojou formou. ESCAPELLE je dostupný vo forme tradičnej tablety, ktorá sa zapíja vodou. POSTINOR-1 ODT je dostupný v modernej forme orodispergovateľnej tablety, ktorá sa rozpustí na jazyku bez potreby zapíjania vodou. Je tak pripravený ihneď k užitiu.

POSTINOR

Oba druhy je možné použiť v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak pochybujete o „metóde prerušovanej súlože a/alebo o prirodzenej kontrole pôrodnosti“
  • Ak Vaša štandardná antikoncepcia zlyhala (kondóm sa roztrhol alebo zvliekol)
  • Ak ste spravili chybu pri užívaní Vašej štandardnej antikoncepcie (napr. zabudli ste si vziať antikoncepčnú tabletku)
  • Ak ste nepoužili žiadnu antikoncepciu počas sexu
  • Ak ste brali iné lieky, ktoré mohli znížiť účinnosť Vašej antikoncepcie a obávate sa otehotnenia

***Gedeon Richter – výrobca núdzovej antikoncepcie1 č. 1 pre americký a európsky trh2

1 Núdzová antikoncepcia je zahrnutá pod G3A6

2 Zahrnuté krajiny: BULHARSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, ESTÓNSKO, FRANCÚZSKO, NEMECKO, MAĎARSKO, TALIANSKO, LOTYŠSKO, LITVA, HOLANDSKO, POĽSKO, RUMUNSKO, RUSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO, UK, USA Zdroj: Na základe internej analýzy Gedeon Richter s použitím údajov z nasledujúceho zdroja: IQVIA MIDAS®, Meranie: Predaj v objeme, ATC4 G3A6, za obdobie MAT Q4.2022 odrážajúce odhady real-world aktivity. Autorské práva IQVIA. Všetky práva vyhradené.


Liek POSTINOR-1 ODT obsahuje liečivo levonorgestrel a užíva sa ako tableta. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku.

X